vasárnap, november 10, 2013

Idő-anomáliák

Az idő természetéről alkotott képünk, felfogásunk alapvetően hibás! Az idő haladását ahogyan mérjük, a mértékegység-rendszerünk Föld-központú. A napok, órák, percek, másodpercek a forgásidőből eredeztethetőek, a hónap a Hold mozgásából, az év a keringési periódusunkból. Geocentrikus ez az egész, ami itt, ebben a Föld nevű létbuborékban ugyan még hellyel-közzel meg is állja talán a helyét. Viszont mit gondoltok, mi lesz ebből, ha az emberiség végre kilép ebből a beszűkült látókörből és elindul a csillagok útján - vagy ha nem is mindjárt interstelláris mélységekben gondolkodunk, de kilép a Föld burkából - idegen világok felé? Kozmikus távlatokban mindez már eleve használhatatlan. De ez még nem minden!


Az idő ugyanis nem lineárisan halad!

Az idő nem lineárisan, egyenletes sebességgel és egy vonalban, egy irányban halad! Ugyan mi így érzékeljük, de a valóságban ez nem teljesen és nem szükségszerűen minden esetben így van. Tulajdonképpen nagyon is másképp van! 


Időcsomók és mintázati ismétlődések

Vannak benne különböző energiamintázatok, és ezekben csomósodások és ismétlődések is. A "fejlettebb-", avagy "kifinomultabb érzékelésű" emberek ezeket észre is vehetik. Ezen mintázatokból nagyon sok ismétlődik - valamilyen szinten, rétegen. Az idő rétegződéséről is lehetne beszélni, már maga ez a rétegződés is sokrétű.
Ha egy-egy ilyen ismétlődés egy egyén életszakaszán, inkarnációján belül zajlik le, és bizonyos szinten tudatosul is ez benne, ennek lecsapódásaképpen valamiféle nosztalgikus érzésekkel magyarázhatja az illető a dolgot. "Tisztára úgy érzem magam, mint annak idején" - mondhatná, ha jobban megfigyelné ezirányú érzéseit (ami persze elég ritka esemény, hogy ezt valaki észrevegye és megfigyelje, ha egyáltalán megtörténik ilyen). Leginkább azonban hasonló dolgok iránti vonzódásként csapódik le. Elkezdi ugyanazt a fajta ételt szeretni, vagy ugyanolyan zenét hallgatni, vagy ugyanolyan parfümöt használni, stb, mint egy bizonyos korábbi életszakaszban. Általában ez nem tudatosul benne, csak megesik az illetővel. Talán észreveszi és konstatálja a tényt, aztán lapoz egyet az események felett és minden megy tovább a maga mókuskeréki hétköznap-precizitásával.
Általában bizonyos érzékszervi tapasztalásokhoz is szokás kötni, és emiatt a "szakemberek" meg szokták magyarázni a modern tudomány nevében, hogy az agyban levő, különböző központokhoz tartozó agysejtek közötti neuronikus kapcsolatok idézik elő, idegi összeköttetések miatt, erős érzelmi sokk hatására létrejött idegpálya-kapcsolatok, stb. A "tudomány", ahogy ma ismerjük, szolgáltat rá magyarázatot.
Azonban ha érzékszerveket magába foglaló esemény nem történik, vagy nincs érzelmi sokk a háttérben, amely magyarázatul szolgálhatna a mélyebb bevésődésre, akkor ez az érvelés elégtelennek bizonyulhat. Bizony, ilyenkor magában az "idő" nevű jelenségben vannak ezek az ismétlődések, annak energiamintázata mutat hasonlóságokat egy másik időszakkal, és az illető "időérzékszerve" ezt észleli. 
Ezek az energiacsomók, akár csak a fizikai anyagban létrejövő csomósodások, különféle jellegűek lehetnek, mind kiterjedésre és méretre, mind egyéb jellegre tekintettel. (Akárcsak egy tésztában a készítéskor.) Kisebb energiacsomók csak az egyén, vagy szűkebb embercsoport, például család életében lehetnek meghatározóak, míg nagyobb kiterjedésűek értelemszerűen nagyobb embercsoportot vonhatnak hatásuk alá. Ugyanúgy lehetnek földrajzi szóródásúak, mint bármely másféle szempont szerinti, meghatározható kritériumok alapján hasonló tulajdonságokat mutató embercsoportokra hatással. Ilyen esetben földrajzi területtől függetlenül is létrejöhet, hogy bizonyos embercsoport tagjai ugyanazt a dolgot élik meg életük ilyen-olyan szintjén. (A tésztás hasonlatra visszatérve - vagy a só, vagy a liszt, vagy bármely más összetevő csomósodik be, és különféle méretűek lehetnek ezek a csomók.)
Ezen túlmenően, nem csupán embereket érint ez a dolog, hanem bármilyen élő lényt, függetlenül annak a lét/energiasűrűségi szintjétől.

Nincsenek megjegyzések:

 
Locations of visitors to this page